Ontstaansgeschiedenis van Puppet International het Internationale poppen- en figurenfestival Meppel

29 jaar geleden werd Meppel uitgeroepen tot poppenspelstad van het noorden. Reden hiervan was dat de wereldberoemde poppenspeler Henk Boerwinkel en zijn vrouw Ans, die samen opereerden  onder de naam ‘Triangel’, hier woonachtig waren. De Boerwinkels zetten deze theatervorm op de internationale kaart en bleven gedurende lange tijd de vooraanstaande rol van “trekkers” en vernieuwers spelen op zowel lokale -, regionale als nationale podia.

Om deze benoeming tot poppenspelstad kracht bij te zetten werd destijds een podium ingericht waar ook andere poppen- en figurentheatergroepen de gelegenheid werd geboden om hun voorstellingen aan het publiek te tonen. Dit festival bleek bij zowel de organisatie als de uitvoerenden zoveel voldoening te geven, dat er meer dan voldoende energie uit kon worden gehaald om dit (oorspronkelijk eenmalige) festival ook in de toekomst een vervolg te gaan geven, voorlopig eens in de twee jaar.

Ondertussen begint bijna het dertiende festival , dat in de loop der tijd een duidelijk waarneembare ontwikkeling heeft doorgemaakt. De laatste jaren is vooral ingezet op het verhogen van de kwaliteit op artistiek gebied, diversiteit, meer doelgroepen en een hogere bezettingsgraad.

In het kader van ‘stilstand is achteruitgang”zijn er de laatste jaren steeds kleine vernieuwende elementen toegevoegd.

In 2008 was dit bijvoorbeeld de Kinderroute (met een steeds wisselend transportmiddel gaan kinderen op diverse locaties zeer uiteenlopende voorstellingen bezoeken.In 2012 heeft de Erfgoedroute zijn primeur gehad : In Meppel werd in panden met een historische achtergrond voorstelingen gegeven waarin de Meppeler historie verteld werd. In 2014 is voor het eerst gestart met een themaroute. Toen de Rode Lichtjesroute. Dit jaar zal dat de route 40-45 zijn: In het gebied rondom Ogterop worden locaties met een bijzonder oorlogsverhaal, voorstellingen vertoond waarin dat verhaal verweven is! Daarnaast dit jaar voor het eerst een fietsroute. De naam zegt waarschijnlijk genoeg.

Naast alle nieuwe routes zijn er nog meer nieuwe elementen. Bijvoorbeeld : De Zolder Op! Op een zolder worden acteurs 24 uur lang bij elkaar gezet om een voorstelling te maken. Aan het eind van het festivalweekend is het resultaat te bewonderen.